Co je to S-ADTP?

Systém automatizované sazby S-ADTP umožňuje vysázet 100 % textu, obrázků a dalších prvků, a to do širokého spektra předpřipravených rozložení stran, které si definuje sám zákazník. Vysázený materiál pak vypadá stejně jako, kdyby na něm grafik strávil desítky hodin manuální práce.

web_s_adtp_oSystemu_r2_c2

Řada firem dnes nemá produktová data k  dispozici v  takové formě, která by byla vhodná pro publikaci. Proto k  systému S-ADTP získáváte po dobu sazby také přístup do cloudového nástroje pro správu a přípravu produktových dat S-PIM, který se ovládá prostřednictvím webového prohlížeče. Ten umožňuje nastavit schvalovací proces a tím zajistit, aby se na přípravě obsahu rozsáhlých katalogů mohlo podílet více zaměstnanců s  jasně vymezenými kompetencemi. Navíc dává produktovým manažerům a pracovníkům marketingového oddělení snadno vybrat, která produktová fotka bude v  katalogu u daného produktu ta hlavní, a případně i jak bude vypadat grafické rozložení dané stránky. To se volí pomocí výběru jedné z  předpřipravených šablon rozložení a pracovník grafického oddělení pak působí pouze jako supervizor grafického konceptu, který připraví výchozí šablony a následně může i jemně doladit automaticky vysázené stránky. Firmy bez vlastního grafického studia si mohou všechny potřebné šablony pro automatizovanou sazbu, včetně finálního doladění vysázené brožury objednat i jako službu přímo od společností Sittardia.  

Jak probíhá práce na přípravě publikace

S-ADTP umožňuje jasné a konkrétní zadání tiskoviny zákazníkem DTP studiu a příprava publikace probíhá v několika krocích:
 

web_s_adtp_oSystemu_r4_c2

Zákazník dodá vlastní grafický koncept publikace, nebo zadá společnosti Sittardia tvorbu nového.

web_s_adtp_oSystemu_r4_c3

web_s_adtp_oSystemu_r7_c2

Zákazníkovi je zpřístupněna funckce S-PIM jako cloudová aplikace pro vložení a editaci produktových informací.

web_s_adtp_oSystemu_r9_c2

Zákazník, v kooperaci s implementátorem společnosti Sittardia, připraví databázi produtků pro import do aplikace (pokud zákazník nemá databázi k dispozici, ani není možné ji jednoduše připravit, lze zadat data do aplikace ručně).

web_s_adtp_oSystemu_r11_c2

Implementátor Sittardia v aplikaci připraví jednotlivé produktové pozice a prolinkuje je s produktovými kartami S-PIM.

_r2_c10

web_s_adtp_oSystemu_r13_c2

Zákazník si v aplikaci zvolí počet stran, umístí pozice na jednotlivé strany (layouty), přetažením (drag`n`drop) umístí produkty ze seznamu do jednoltivých pozic a zadá publikaci k vysázení.

_r4_c10

web_s_adtp_oSystemu_r15_c2

Na straně Sittardia proběhne automatizovaná sazba.

web_s_adtp_oSystemu_r17_c2

Dle předchozího požadavku zákazníka na výstup je možné zákazníkovi předat vydázenou publikaci v InDesign nebo Quark k dočištění nebo kreativní úpravě, nebo tyto úkony provedou grafici Sittardia a zákazník obdrží připravené náhledové PDF.

web_s_adtp_oSystemu_r19_c2

Proběhne korekturní smyčka, kdy zákazník v aplikaci korekturuje chyby přímo na produktových kartách S-PIM, případně mění rozložení stran či produktů a zadá publikaci k opravě sazby.

_r6_c10

web_s_adtp_oSystemu_r21_c2

Sittardia aktualizuje vysázenou publikaci na základě všech zákazníkem provedených úprav v aplikaci a předá zákazníkovi výstup ke schválení.

web_s_adtp_oSystemu_r23_c2

Je-li publikace zákazníkem schválena, jsou vytvořena tisková data pro offsetový tisk, vytvořen virtuální katalog nebo předán otevřený soubor InDesign či Quark.

Pro více informací o přípravě publikace si napište o zaslání grafického průvodce zde.

Co S-ADTP přináší zákazníkům?

Systém automatické sazby dnes využívají desítky firem v  České republice i v  zahraničí. Ze zpětné vazby, kterou od nich dostáváme a kterou promítáme i do dalšího vývoje našeho řešení jsme zjistili, že S-publishing našim zákazníkům přináší:
 

50procent

až poloviční úsporu času při správě a publikování informací o produktech,

70procent

zjednodušení procesu přípravy a výroby katalogu až o 70 % a snížení požadavků na zdroje na polovinu (u katalogu o 200 stranách),

99procent

99% snížení počtu reklamací z důvodu chybných informací při nákupu,

99procent

99% snížení chybovosti publikovaných informací o produktech,

100procent

100% shodu informací napříč všemi využívanými kanály,

100procent

100% dodržení dohodnutých termínů výroby tiskovin.


 

Co je k tomu potřeba?

K využívání systému automatizované sazby S-ADTP potřebujete pouze:

web_s_adtp_oSystemu_r37_c2

Internetový prohlížeč (jak pro PC, tak např. pro tablety) a připojení k internetu

web_s_adtp_oSystemu_r39_c2

zkompletovat vlastní produktová data do databáze pro import do systému, pokud data není možné takto připravit, lze je zadat i manuálně, každopádně vám s tím umíme pomoct

web_s_adtp_oSystemu_r41_c2

Adobe InDesign ve verzi 7.5.3 a vyšší/Quark Xpress ve verzi 4.2 a vyšší, v případě, že chcete finální publikaci svěřit vlastnímu kreativci

Technické specifikace

Uživatelské prostředí systému pro přípravu produktových dat  
Jazykové mutace čeština, na dalších verzích pracujeme
Kompatibilní desktopové problížeče Internet Explorer 9.0+, Google Chrome, mozilla Firefox
Kompatibilní mobilní webové prohlížeče Safari, Google Chrome
Podpora českého kódování CP 1250, UTF-8
Požadavky na konektivitu do internetu  
Konektivita do internetu 1 Mb/s
Uživatelské prostředí systému pro přípravu produktových dat  
Podporované formáty pro textová data v souborech XLS, XLSX, ODS, CSV
Podporované formáty pro obrazová data PNG, JPEG, GIF
Podporované formáty pro videa (mobilní aplikace) AVI (až 1080p), MP4 (až 1080p)
Podporované ERP systémy SAP R/3, SAP R/4, Microsoft Dynamics AX a NAV
Podporované CRM systémy Microsoft Dynamics CRM
Konektivita s dalšími systémy XML feed, zakázkový vývoj

Intuitivní uživatelské rozhraní

Příprava tiskových materiálů v systému automatizované sazby S-ADTP probíhá ve dvou fázích a je velice intuitivní. Produktoví manažeři, pracovníci marketingu a ostatní zaměstnanci, kteří mají na starosti primárně obsahovou část, všechna data připravují a finalizují v cloudové aplikaci systému správy produktových informací S-PIM. Není tak třeba nic instalovat na firemní servery ani pořizovat vlastní servery a datová úložiště. S-PIM přitom všichni zákazníci využívající S-ADTP získávají po dobu sazby k  dispozici zdarma. Produktová data do něj lze importovat přímo ze souborů formátů XLS, XLSX, CSV či ODS, z  XML dat anebo prostřednictvím propojení např. s  vaším ERP systémem či e-shopem (pro podrobnosti kontaktujte společnost Sittardia).

_r14_c1

S-PIM přitom všichni zákazníci využívající S-ADTP získávají po dobu sazby k  dispozici zdarma. Produktová data do něj lze importovat přímo ze souborů formátů XLS, XLSX, CSV či ODS, z  XML dat anebo prostřednictvím propojení např. s  vaším ERP systémem či e-shopem (pro podrobnosti kontaktujte společnost Sittardia).

_r19_c5

_r17_c1

Paralelně k  tomu probíhá příprava šablon grafického vzhledu. Ten si může firma připravit v prostředí Adobe InDesign či Quark Xpress buď sama, s  využitím vlastního DTP studia a grafiků, anebo za příslušný poplatek ve spolupráci se společností Sittardia.

_r19_c5

_r21_c1

Když jsou produktová data i šablony grafického vzhledu připraveny, je možné si prostřednictvím webového formuláře u každého produktu vybrat hlavní fotografii i rozložení stránky, na které ho chceme zveřejnit.

_r19_c5

Posléze už proběhne samotné automatické vysázení publikace dle specifikovaného zadání. Zákazník následně obdrží výstup v požadované kvalitě (viz vizualizace výstupů zde). 
 

Porovnání s klasickou ruční sazbou

Fáze Automatizovaná sazba v S-ADTP Manuální sazba
Příprava dat pro sazbu 0 hodin 30 hodin
Vytvoření grafického návrhu koncepce publikace 16-40 hodin 16-40 hodin
Návrh a programování pozic produktu 4 hodiny neprovádí se
Umístění produktů do pozic a nastavení šablon pro sazbu v S-ADTP 2 hodiny neprovádí se
Sazba 0,5 hodiny 70 hodin
Kreativní finalizace publikace 0 - 16 hodin Součástí procesu sazby
Zanesení korektur (3 iterace) 1,5 hodin 30 hodin
Celkem 26 hodin 146 hodin
Zanesení změn produktových informací z přípravy katalogu do produktových dat Automaticky 16 - 40 hodin
Příprava katalogu v PDF 0 hodin 0 hodin
Příprava rozšířeného virtuálního katalogu 2 hodiny 2 hodiny

Tabulka vychází ze vzorového příkladu, kdy byla srovnána časová náročnost sazby katalogu o 100 produktových stranách.