web_s_adtp_poridtesi_r2_c4

Pořiďte si S-ADTP

S-publishing je software ve formě služby, který se skládá z cloudové aplikace určené pro zpracování dat, ze zásuvného modulu pro automatizovanou sazbu do prostředí Adobe InDesign anebo Quark Xpress a z grafických prací, které je potřeba provést před sazbou prvního materiálu. Připravené šablony lze pak kdykoliv opakovaně použít a zákazník je vždy získává v souboru formátu Adobe InDesign či Quark Xpress.

Výsledná cena za využití systému automatizované sazby S-publishing se pak liší podle úrovně požadovaných grafických prací, rozsahu tiskových dat a případně i rozsahu doplňkových služeb jako je tvorba elektronických katalogů či mobilních aplikací. Je přitom možné využít všechny formy spolupráce od úplné přípravy šablon pro sazbu vaším grafickým studiem až po přípravu a finalizaci veškeré sazby na klíč, grafickým studiem společnosti Sittardia.

Jaký výstup od nás obdržíte?

Díky naší aplikaci Vám můžeme jako výstup předat publikaci v různém stádiu dokončenosti a to podle toho, jaký stupeň kreativity pro svou publikaci požadujete a zda máte vlastní grafické studio, nebo necháte dočištění a kreativní úpravy na nás.

Požadovaný výstup

web_s_adtp_oSystemu_r4_c2

Hotová
publikace
(tisková data, virtuální publikace)
Zákazník obdrží kompletně vysazenou a dočištěnou publikaci včetně zalámání textů, úpravu velikostí obrázků apod. Není potřeba dalších úprav.

web_s_adtp_poridteSi_r2_c2

web_s_adtp_oSystemu_r7_c2

Polohotová
publikace
(otevřený soubor IDD, QXP)
Zákazník obdrží hrubě vysázenou publikaci dle zadání. Její dočištění (zalámání textů, úpravu velikostí obrázků apod.), případně kreativní úpravy, si zákazník zajistí vlastními silami.

web_s_adtp_poridteSi_r2_c2

web_s_adtp_oSystemu_r9_c2

Vysázená
data
(otevřený soubor IDD, QXP)
Zákazník obdrží pouze vysazená textová i obrazová data na požadovaných stránkách.

web_s_adtp_poridteSi_r2_c2

Požadovaný stupeň kreativity

web_s_adtp_oSystemu_r4_c2

Technická
publikace

web_s_adtp_poridteSi_r2_c2

web_s_adtp_oSystemu_r7_c2

Polokreativní
publikace

web_s_adtp_poridteSi_r2_c2

web_s_adtp_oSystemu_r9_c2

Designová
publikace

web_s_adtp_poridteSi_r2_c2

Od čeho se odvíjí cena

Cena služeb se stanovuje za vysázenou stranu publikace (u katalogu) nebo pozici v publikaci (u letáku) a případně zpracování grafického návhru publikace, je-li požadováno. Zákazník tak neplatí za provoz aplikace, implementaci import ani správu dat.

Cena za stranu se stanovuje na základě několika faktorů:

web_s_adtp_poridteSi_r2_c2

rozsah publikace - celkový počet stran či počet pozic (produktů)

web_s_adtp_poridteSi_r4_c2

požadovaný výstup - tedy to, co zákazník obdrží po skončení prací

web_s_adtp_poridteSi_r6_c2

počet korektur - obvykle se jedná o dvě korekturní smyčky (další korektury jsou zpoplatněny dle ceníku služeb)

web_s_adtp_poridteSi_r8_c2

požadovaný stupeň kreativity - jaký rozsah kreativního zpracování na straně Sittardia je požadováno


Pro bližší informace o cenách nás prosím kontaktujte.